Humus i zemlja za vrt

Prilikom većine naših intervencija u hortikulturi od velike važnosti je zemlja koja će biti pogonsko gorivo za kasniji rast biljaka. Ovisno o zahvatima, koristimo par tipova zemlje i humusa. Bitna je razlika radi li se o nasipavanju zemljišta na kojem će se nalaziti samo travnjak ili na koje će se saditi biljke s različitim veličinama korijenja.

Humus i vrtna zemlja

U ponudi imamo zemlju za vrt samo za vlastite potrebe. Humus se koristi za oplemenjivanje zemljišta, prilikom sadnje biljaka, postavljanja travnjaka, oplemenjivanje povrtnjaka. Kod zemlje za vrt, u ponudi imamo zemlju koja je više pjeskovita (tamno smeđe je boje) i služi za podizanje nivoa terena, za nasipavanje, te nam se dobra pokazala za travne tepihe.

 

Zemlja se dostavlja kamionom s grajferom  6m3

Najmanja količina za dovoz je 6m3!

MOLIMO VAS KONTAKTIRAJTE BROJ 091 732 2735

Za sve informacije Vam stojimo na raspolaganju!

 

Srdačan pozdrav,

Marko Risek, mag. geol.