Previous Next

Navodnjavanje općenito

Jedna od bitnih stavki prilikom uređenja krajolika je navodnjavanje. Biljkama je neophodno osigurati ravnomjernu opskrbu vodom za optimalan rast i razvoj, posebno u ljetnim mjesecima.
Ovisno o tipu terena i namjeni postoje različiti sistemi sustava za navodnjavanje okućnica, vrtova. Najčešće je automatsko navodnjavanje rasprskivačima i sustavi kap po kap, te kombinacije ta dva sustava po zonama.

Navodnjavanje oprema RainBird

Radimo sa sustavom navodnjavanja Rain Bird, te izvodimo razne sisteme navodnjavanja uz garanciju i održavanje, koje je izuzetno bitno prije zime radi očuvanja sustava, te ponovnog puštanja sistema u pogon na proljeće.

Navodnjavanje cijena

Cijena navodnjavanja varira od sistema do sistema. Za izračun cijene trebaju nam: točne dimenzije površine u centimetrima !!, naznačen izvor vode (koliki je pritisak, protok i koja cijev je), te par slika terena. Najbolje je da sami izađemo na teren i sve potrebne parametre i veličine zabilježimo.

Cijene ne formiramo po m2 ! Ozbiljni smo i za navodnjavanje izvodimo projekt navodnjavanja u Cad-u na kojem je sve naznaceno i koji ostaje u Vasem vlasnistvu nakon sto Vam obavimo radove !

Radimo na području cijele Hrvatske, od Istre, Rijeke,Krka, Dalmacije, otoka, pa do Zagreba,Varaždina,Čakovca, Osijeka,... - sve županije!

Navodnjavanje postupak

Prva faza izvedbe navodnjavanja je izlazak na teren i detaljno snimanje terena i biljaka koje će se nalaziti na tom terenu. Potrebno je snimiti teren, odrediti pozicije travnjaka, biljaka, točno izmjeriti sve površine kako bismo optimalno prilagodili rasprskivače i odredili zone. Također treba odrediti protok i pritisak vode. Zatim slijedi izrada projekta po kojem se izvodi sistem navodnjavanja i koji ostaje u dokumentaciji investitora tako da se uvijek može dobiti uvid u pozicije svih dijelova sistema navodnjavanja.

ZA BUNARE NE RADIMO OTPRILIKE - ukoliko se ne zna dubina do vode, izdašnost bunara u vrijeme sušnih perioda godine ne projektiramo navodnjavanje !

Projekt navodnjavanja

Projekt navodnjavanja se treba precizno napraviti zbog kvalitete izvedbe posla i točnih proračuna, ali i zbog kasnije dokumentacije i eventualnih popravaka. Bez projekta je neozbiljno pristupati izvedbi sustava navodnjavanja. Na projektu navodnjavanja naznačeni su položaji rasprskivača, trase cijevi, položaji kutija s ventilima, automatike,cijevi s kap po kap navodnjavanjem... Jedan takav projekat navodnjavanja je u nastavku, ali bez troškovnika i specifikacije.

 navodnjavanje projekt

Navodnjavanje servisiranje

Kod nas dobivate redovnu podršku prilikom održavanja i servisiranja. Ukoliko se dogodi oštećenje rasprskivača prilikom košnje, oštečenje cijevi prilikom nekih građevinskih kopanja ili slično, imate našu podršku u vidu servisiranja oštećenja kod sustava navodnjavanja okućnica, vrtova. 

Obavezno je pražnjenje sistema prije zime i niskih temperatura zbog mogućnosti smrzavanja i pucanja dijelova u sistemu, te ponovnog puštanja u pogon prije sezone.

 

Kontaktirajte nas za besplatan izlazak na teren (Grad Zagreb, za ostale dijelove RH po dogovoru), prijedloge i izradu projekta !