Previous Next

Prilikom većine naših intervencija u hortikulturi od velike važnosti je zemlja koja će biti pogonsko gorivo za kasniji rast biljaka. Ovisno o zahvatima, koristimo par tipova zemlje i humusa. Bitna je razlika radi li se o nasipavanju zemljišta na kojem će se nalaziti samo travnjak ili na koje će se saditi biljke s različitim veličinama korijenja.

Humus i vrtna zemlja

U ponudi imamo humus i zemlju za vrt u rinfuzi. Humus ne trebamo dodatno objašnjavati, svima nam je poznato o čemu se radi. Kod zemlje za vrt imamo ponudu zemlje koja je više pjeskovita (tamnije je boje) i zemlje koja je više zastupljena mineralima glina (tamnosmeđa) te se može poboljšati dodavanjem humusa i pijeska.

Ovisno o namjeni, izabere se najpogodnija vrsta zemlje i dodataka.

U ponudi imamo i mogućnost samo dovoza zemlje, a isto tako i kompletnu uslugu - raspoređivanje zemlje po površini i frezanje.

Najmanja količina za dovoz je 0,5m3.

Za sve informacije Vam stojimo na raspolaganju!

 

MOLIM VAS KORISTITE SLUŽBENI MAIL ILI MOBITEL da ne zatrpavamo komentare informacijama o cijeni !

 

Srdačan pozdrav,

Marko Risek, mag. geol.